Via denna länk kommer ni till inbjudan/tilläggsreglerna för Kanonen:

https://svemotaazureprod.blob.core.windows.net/svemota-competitionfiles-public/13201/TR%20Kanontrial%202021_10_%2016%20ver5.pdf

Via denna länk nedan kommer ni till inbjudan/tilläggsreglerna för LagKanonen:

https://svemotaazureprod.blob.core.windows.net/svemota-competitionfiles-public/13223/TR%20Inbjudan%20Kanontrial%20Lag%202021%20%20TA%20%20rev6%20(1).pdf

Nedan ser ni de redigerade punkterna för Lagkanonens tilläggsregler: