Bildad 2003-07-01

Föreningsnummer 37452-27

Postadress Jörgen Olsson, Folkströmsvägen 14, 612 74 Grytgöl

Fakturaadress Jörgen Olsson, Folkströmsvägen 14, 612 74 Grytgöl

Telefon (Ordförande) Stefan Anderson 070-202 85 41

Telefon (Kassör) Jörgen Olsson 070-073 12 07

E-post finspongtrialclub@gmail.com

Hemsida https://www.finspongtrialclub.se

Facebook https://www.facebook.com/finspongtrialklubb/

Instagram https://www.instagram.com/finspongs_trialclub/

Bankgiro 5946-0642

Swish 1236673909

Organisationsnummer 825003-9362