Bildad 2003-07-01

Föreningsnummer 37452-27

Postadress Jörgen Olsson, Folkströmsvägen 14, 612 74 Grytgöl

Fakturaadress Jörgen Olsson, Folkströmsvägen 14, 612 74 Grytgöl

Telefon (Ordförande) Leif Carlsson 070-318 45 64

Telefon (Kassör) Jörgen Olsson 070-173 12 07

Telefon (Administratör) Adrian Carlsson 073-031 41 69

Telefon (Trialcenter Arena) Marcus Igelström 076-134 89 96

Telefon (Miljö): Thomas Rydell 073-596 32 00

Telefon (Sponsring): Kjell Pettersson 070-661 86 06

Telefon (Trialområdet): Hans Igelström 070-511 28 24

E-post finspongtrialclub@gmail.com

Hemsida https://www.finspongtrialclub.se

Facebook https://www.facebook.com/finspongtrialklubb/

Instagram https://www.instagram.com/finspongs_trialclub/

Bankgiro 5946-0642

Swish 1236673909

Organisationsnummer 825003-9362